El porta a porta a Collbató
calendari de recollida
calendari de recollida

*Els bolquers es poden deixar en una bossa a part sobre el cubell cada dia de recollida

Voluminosos

Els trastos i els voluminosos es recullen els dimarts a domicili.

Fracció Vegetal

El nou servei de recollida de residus de Collbató i inclou la recollida porta a porta de la fracció vegetal

Deixalleria

Servei exclusiu i totalment gratuït per a tots els veïns i veïnes de Collbató.