El porta a porta a Collbató
La recollida de residus
La recollida de residus
L’any 2010, a Collbató, vam implantar la recollida porta a porta de l’orgànica i la resta.

Des d’aquell moment i fins al 2018, la recollida va ser mixta: dues fraccions porta a porta i tres fraccions en contenidors al carrer (vidre, envasos i paper i cartró).

L’any 2017, tot i que els resultats eren bons, es va proposar a la ciutadania de fer un pas més en el porta a porta i es va organitzar un procés participatiu per determinar-ne el model. El resultat d’aquella consulta va ser fer porta a porta de totes les fraccions.
Aprofitant el nou contracte del servei de recollida, a finals del 2018, es va decidir posar-ho en funcionament i implantar el porta a porta de les 5 fraccions, amb tecnologia de seguiment de participació.

Els objectius principals del nou sistema són:

1.

Millorar els resultats de recollida selectiva de totes les fraccions, tant en quantitat com en qualitat

2.

Corresponsabilitzar aquella part de la ciutadania que fins ara no hi participava correctament

3.

Millorar l’aspecte dels carrers retirant els contenidors de la via pública i recuperant nous espais per a la ciutadania

Com ho hem de fer?

L’ORGÀNICA
Cal treure-la els dimarts, els dijous i els diumenges amb el cubell marró i sempre amb bossa compostable.

EL PAPER I EL CARTRÓ
Cal treure’l els dissabtes dins el cubell taronja a granel o amb una bossa de paper. Es recomana treure’l ben plegat.
ELS ENVASOS
Cal treure’ls els dilluns i els divendres dins el cubell taronja amb una bossa de plàstic qualsevol. Es recomana aixafar-los per reduir-ne el volum.
LA RESTA
Cal treure-la els dimecres dins el cubell taronja amb una una bossa de plàstic qualsevol.
EL VIDRE
Cal treure’l els dissabtes al matí a granel dins el cubell taronja.
LES RESTES DE JARDÍ
Es poden treure els mateixos dies de recollida d’orgànica dins el sac de ràfia de 120 l.

PER QUÈ CUBELLS AMB XIP? 

Els xips incorporats als cubells i als bujols permeten tenir dades d’aportació de residus de cada generador. Aquest sistema, lluny de ser una eina de control, permet fer un seguiment de les incidències i és un mitjà de millora de la separació de residus i de la participació.